Uslovi prodaje

  • Putem internet stranice kupon.rs kupon pruža uslugu prodaje proizvoda i/ili usluga u ime partnerske firme. Partnerska firma ovim putem obezbeđuje kratak popust na neke od svojih proizvoda i/ili usluga.
  • Partner ima dužnost da obezbedi uslugu jednako kvalitetnu kao pri svakodnevnom radu sa ostalim klijentima koji dolaze koristeći usluge Kuponovih partnera bez popusta. Za sve nedostatke usluga odgovoran je partner, a ne Kupon.
  • Kupon za restoran izdaje taj restoran, trgovački kupon izdaje taj trgovac. Kao vlasnici i izdavači, oni su odgovorn za bilo kakvu štetu korisnika koju je prouzrokovao njihov rad ili koja se dogodila dok su boravili na tom mestu.
  • Kuponi se ne mogu uplaćivati u ratama, već se sav iznos uplaćuje odjednom.
  • Kada ostavite broj svoje kreditne kartice rezervišući ponudu, to automatski znači da se slažete da Vam se sa nje skinu navedena sredstva.
  • Ni Kupon, tj. firma "Kupon" d.o.o. ni partner nisu odgovorni ako korisnik izgubi kupon, ili ako mu je isti ukraden.
  • Na svakom kuponu je naveden njegov rok važenja do kojeg se isti može iskoristiti.
  • Što se tiče restorana, kuponi važe za hranu i piće koji se u njima služe, osim ako u ponudi nije navedeno drugačije.
  • Reprodukcija kupona i trgovina njima strogo su zabranjeni.